اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
برنامه استفاده از سالن بدنسازی در تابستان96

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۱۸ | 

AWT IMAGE

به پیوست مراجعه شود. 

نمایش فایل

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=31.4256.50198.fa
برگشت به اصل مطلب