اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
موفقیت های کسب شده توسط دانشجویان دختر دانشگاه دراولین المپیاد ملی ورزشهای همگانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۸ | 
 AWT IMAGE

دانشجویان دختردانشگاه دراولین المپیاد ملی ورزشهای همگانی که درتاریخ 24 لغایت 28 تیرماه 96 به میزبانی دانشگاه تهران برگزارگردید دررقابت با 92 تیم دانشگاهی توانستندمقام سوم انفرادی در رشته شوت بسکتبال(خانم مهری سهرابی)،مقام سوم انفرادی دررشته هفت سنگ(طاهره محمدی) ومقام چهارم تیمی دررشته فریزبی(فرنوش معماری-سپیده اسمعیل نژاد-مینا هوشمند) را کسب نمایند.این موفقیت را به اعضاء محترم تیم خانمها: طاهره محمدی - مهری سهرابی - فرنوش معماری-سپیده اسمعیل نژاد-مینا هوشمند– رومینا محرابی وسمیرا عبادالهی(سرپرست تیم) تبریک عرض نموده وامیداست درپناه ایزد منان سربلند وپیروزباشید.         مدیریت تربیت بدنی(تیر ماه 1396)

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=31.4256.50363.fa
برگشت به اصل مطلب