اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
موفقیت های کسب شده توسط دانشجویان دختر دانشگاه دراولین المپیاد ملی ورزشهای همگانی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۸ | 
 

دانشجویان دختردانشگاه دراولین المپیاد ملی ورزشهای همگانی که درتاریخ 24 لغایت 28 تیرماه 96 به میزبانی دانشگاه تهران برگزارگردید دررقابت با 92 تیم دانشگاهی توانستندمقام سوم انفرادی در رشته شوت بسکتبال(خانم مهری سهرابی)،مقام سوم انفرادی دررشته هفت سنگ(طاهره محمدی) ومقام چهارم تیمی دررشته فریزبی(فرنوش معماری-سپیده اسمعیل نژاد-مینا هوشمند) را کسب نمایند.این موفقیت را به اعضاء محترم تیم خانمها: طاهره محمدی - مهری سهرابی - فرنوش معماری-سپیده اسمعیل نژاد-مینا هوشمند– رومینا محرابی وسمیرا عبادالهی(سرپرست تیم) تبریک عرض نموده وامیداست درپناه ایزد منان سربلند وپیروزباشید.         مدیریت تربیت بدنی(تیر ماه 1396)

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=31.4256.50363.fa
برگشت به اصل مطلب