اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
برگزاری مسابقه سیمولتامه استاد بزرگ احسان قائم مقامی در دانشگاه شهید بهشتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۱ | 
در این مسابقه که 614 شرکت داشته به 10 نفر از شرکت کنندگان که بازهایی با کیفیت برتر به نمایش گذاشته شد . جایزه نقدی توسط استاد اهدا گرددیدآقای رضا عطا یی از دانشگاه علم و صنعت نفر هشتم این مسابقه می باشد. به ایشان تبریک عرض می نمائیم .
نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=31.4256.51772.fa
برگشت به اصل مطلب