اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
کلاس های آموزش ورزش در آب (ویژه بانوان )

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | 
جهت اطلاع از ثبت نام به پیوست مراجعه شود . 
نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=31.4256.51941.fa
برگشت به اصل مطلب