اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
شرایط ثبت نام کلاسهای آموزشی شنا (ویژه بانوان)زمستان 96

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | 
از شرایط ثبت نام به پیوست مراجعه شود .
نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=31.4256.52312.fa
برگشت به اصل مطلب