اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
شرایط ثبت نام کلاس های ورزش در آب (ویژه بانوان) زمستان96

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | 

به پیوست مراجعه شود. 
     نمایش فایل
نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=31.4256.52313.fa
برگشت به اصل مطلب