اداره تربیت بدنی- معرفی مدیر اداره
مدیر واحد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

.            

AWT Bullet

پهلوانان هرگز نمی میرند.

جناب آقای دکتر حمید سیفی استاد با اخلاق و  محبوب، قهرمان ورزش رشته کشتی ملی و میهن اسلامی هم اکنون مدیریت کل اداره تربیت بدنی را که وظیفه ای بس سنگین و پرمسئولیت است را به عهده دارند. جای بسی افتخار است که به لطف الهی با حس مسئولیت پذیری دوچندان ایشان، صداقت عیان و شخصیت فعال ورزشی ایشان، فعالیتهای اداره تربیت بدنی، همچنان در حال عملکردی مناسب و رو به رشد تصاعدیست. ایشان در دوران قهرمانی از نخبگان رشته ورزش کشتی بوده و بیش از 15 عنوان قهرمانی در میادین مختلف بین المللی و داخل کشور کسب نموده اند جای ذکر است همجنین مسئولیت مهم ریاست کشف استعدادهای درخشان فدراسیون کشتی ایران در سطح قهرمانی و نیز بعنوان عضو هیات رئیسه انجمن مدیریت ورزش کشور انتخاب گردیده اند. جای بسی خوشحالیست که جنابعالی تاکنون بعنوان یک ورزشکار شایسته تحصیل کرده و مدیری موفق و توانمند در عرصه کسب علم و ورزش با اخلاق ورزشی قابل توجه که اساسی ترین رکن یک مدیر موفق ورزشی محسوب می شود، هم اکنون در جایگاه ریاست این بخش از دانشگاه قرار دارند، چرا که خوشبختانه جنابعالی تاکنون طی سابقه اخیر ثابت نموده اند که می توان با دانش فراوان ورزشی و اخلاق ورزشی خوب قدم بسزایی در جهت رشد و اعتلاء تربیت بدنی و روانی ورزش دوستان دانشگاه علم و صنعت برداشته شود. از خداوند منان برای ایشان آرزوی موفقیت و خداقوت می نماییم.

* روحیه پهلوانی باید در کنار قهرمانی حاکم شود.

AWT Bullet

AWT Bullet

ر

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=31.4821.5206.fa
برگشت به اصل مطلب