اداره تربیت بدنی- منو مخفی
معرفی اداره

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

اداره تربیت بدنی در سال 1340 تأسیس گردید. تربیت بدنی دانشگاه شامل دو بخش اداره تربیت بدنی و گروه تربیت بدنی می باشد که وظیفه اداره برگزاری برنامه های فوق برنامه ورزشی و گروه که یک گروه سرویسی است وظیفه آن ارائه دروس تربیت بدنی یک و دو به دانشجویان می باشد. تا سال 1362 گروه و اداره تربیت بدنی در یکدیگر ادغام شدند ولی از آن سال به بعد با تلاش اعضای گروه تربیت بدنی، توانستند مسئولین دانشگاه را به تفکیک آن مجاب نمایند و در نهایت در سال 1362 از یکدیگر جدا شدند و فعالیت هر قسمت جدا از دیگری انجام شد.

بدین ترتیب درحال حاضر اداره تربیت بدنی وظیفه نگهداری از اماکن ورزشی و اعزام تیم های دانشجویی به مسابقات داخلی و جشنواره ها و المپیادها و تشکیل تیم های ورزشی دختران و پسران در کلیه رشته هایی که مسابقات دانشجویی در آنها انجام می گردد و گرفتن مربی جهت آمادگی تیم ها و تهیه وسایل و ملزومات تیم ها و گروه تربیت بدنی را به عهده گرفت و گروه تربیت بدنی همان وظیفه خود را که سرویس واحد تربیت بدنی یک و دو دانشجویان بود عهده دار گردید.

قابل ذکر است که پیش از سال 62 امور آموزش تربیت بدنی (دروس تربیت بدنی 1و 2)‌ و فعالیت های فوق برنامه در یک واحد تحت عنوان اداره تربیت بدنی و فعالیتهای فوق برنامه و با مدیریت یکی از اعضای گروه به انجام می رسید. در حال حاضر این اداره از دید تشکیلاتی زیر مجموعه معاونت دانشجویی محسوب میگردد که با توجه به سیاستهای دانشگاه در خصوص گسترش ورزش دانشجویی و با عنایت به برنامه های پیش بینی شده جهت تعمیم ورزش در بین دانشجویان،‌ اساتید و کارکنان دانشگاه دایر گردیده است. لکن هم اکنون برنامه ریزی آموزشی و فعالیت های فوق برنامه کماکان با اداره تربیت بدنی صورت می گیردو علت این امر را میتوان در مکمل بودن این فعالیتها با هم دانست.

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=31.4856.9614.fa
برگشت به اصل مطلب