اداره تربیت بدنی- منو مخفی کلاس آموزشی
مسابقات المپیاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  مسابقات المپیاد دوومیدانی دختران

  مسابقات المپیاد شنا دختران   

  مسابقات المپیاد کاراته دختران

 مسابقات المپیاد بسکتبال پسران

  مسابقات المپیاد والیبال پسران

  مسابقات المپیاد شنا پسران

  مسابقات المپیاد جودو پسران

  مسابقات المپیاد تنیس روی میز پسران

  مسابقات المپیاد هندبال پسران

  مسابقات المپیاد کشتی آزاد پسران

  مسابقات المپیاد کاراته پسران

  مسابقات المپیاد فوتسال پسران

  مسابقات المپیاد دو ومیدانی پسران

 
نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=31.4864.6455.fa
برگشت به اصل مطلب