اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
مسابقه شماره 4 نشریه ورزش

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1390/9/21 | 
مهلت ارسال پاسخ مسابقه تا 25 آذرماه تمدید شد.
نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-31.4256.22644.fa.html
برگشت به اصل مطلب