اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
کسب مقام اول دوومیدانی دختران در مسابقات منطقه 2 کشور

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1390/9/23 | 

خانم ها مهدیه حاج سید جوادی2 مدال طلا در 400متر و800 متر- ریحانه مغیثی 1 مدال طلا در 60 متر با مانع وکسب مدال نقره در پرش طول- افسانه پور شجاع 2 مدال نقره در 1500 و 3000 متر - ملیکا متقیان مدال طلا در پرش طول- مریم خیر اندیش 2 مدال برنز در 400و 800متر - سارینه نظریان 2 مدال برنز در پرش ارتفاع و3000 متر - فروغ سپه وند مدال برنز در پرتاب وزنه- مارال خندان چهارم در پرش ارتفاع- مطهره میرحسینی مقام ششم 60 متر

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-31.4256.22714.fa.html
برگشت به اصل مطلب