اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
برگزاری مسابقات کاراته و تکواندو پسران به میزبانی علم و صنعت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1390/12/7 | 

 سه شنبه(کاراته) و چهارشنبه(تکواندو) 9 و 10 اسفند ماه ساعت 8 صبح سالن حجاب دانشگاه

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-31.4256.23686.fa.html
برگشت به اصل مطلب