اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
مسابقات بسکتبال بین دانشکده ای پسران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/7/25 | 

جهت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست در صفحه اول مراجعه نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-31.4256.25999.fa.html
برگشت به اصل مطلب