اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
تعطیلی استخر

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/1/22 | 

به اطلاع ورزشکاران محترم میرساند استخر دانشگاه پیروضرورت انجام تعمیرات تاسیساتی تا پایان ماه مبارک رمضان تعطیل می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-31.4256.72492.fa.html
برگشت به اصل مطلب