اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
انتخابی مسابقات ورزشهای همگانی دانشجویان پسرمنطقه یک ورزش کشور

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/1/29 | 
قابل توجه دانشجویان پسرعلاقه مند به شرکت در انتخابی مسابقات ورزشهای همگانی منطقه یک ورزش کشوربرای اطلاع از برنامه مسابقات همگانی به فایل پیوست مراجعه شود.
نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-31.4256.72691.fa.html
برگشت به اصل مطلب