اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
تعطیلی استخر

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/1/30 | به اطلاع دانشگاهیان محترم میرساند استخر دانشگاه در روزهای عیدفطر۱۴۰۲ تعطیل می‌باشد. مدیریت تربیت بدنی

نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-31.4256.72731.fa.html
برگشت به اصل مطلب