اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
نتایج مسابقات طناب زنی خوابگاه دانشجویان دختر به مناسبت هفته خوابگاهها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/30 | 

نتایج مسابقات طناب زنی 
نفر اول : شیوا تنومند نفردوم : عارفه مومنی نفر سوم: ملیحه قربان زاده
نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-31.4256.73411.fa.html
برگشت به اصل مطلب