اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
نتایج مسابقات دارت خوابگاه حکیمیه به مناسبت هفته خوابگاهها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/31 | 

نتایج مسابقات دارت :

نفر اول : علی پیسر
نفر دوم : آرتین عباسی
نفر سوم : علی فاتحی
نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-31.4256.73433.fa.html
برگشت به اصل مطلب