اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
مسابقات خوابگاهی دانشجویان دختر به مناسیت هفته تربیت بدنی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/7/22 | 

جهت اطلاع از مسابقات خوابگاه دانشجویان دختر به پیوست اطلاعیه مراجعه شود.
نمایش فایل
نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-31.4256.75830.fa.html
برگشت به اصل مطلب