اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
نتایج مسابقات والیبال بین دانشکده ای دانشجویان پسر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/2/30 | 
این مسابقات با حضور ۷ تیم از دانشکده های مختلف بر گزار شد و در پایان مکانیک قهرمان این دوره از مسابقات گردید.
تیم اول : دانشکده مکانیک 
تیم دوم : دانشکده عمران 
تیم سوم : دانشکده مواد
نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-31.4256.78144.fa.html
برگشت به اصل مطلب