اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
نتایج مسابقات ورزشی دانشجویان دختر به مناسبت هفته خوابگاه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/2/31 | 

نفرات برتر مسایقات به پیوست مراجعه شود.
نمایش فایل
نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-31.4256.78176.fa.html
برگشت به اصل مطلب