اداره تربیت بدنی- اخبار ورزشی
نتایج مسابقات فوتبال بین دانشکده ای دانشجویان پسر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/3/12 | 

مسابقات با حضور۱۲ تیم از دانشکده های مختلف در۴ گروه در غالب ۲۰بازی برگزار شد و در پایان، دانشکده مهندسی شیمی قهر مان این دوره از مسابقات گردید.
تیم اول: دانشکده مهندسی شیمی
تیم دوم: دانشکده صنایع
تیم سوم: دانشکده مکانیک
نشانی مطلب در وبگاه اداره تربیت بدنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-31.4256.78294.fa.html
برگشت به اصل مطلب